Category: ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

Punjabi Essay, Paragraph on “ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ” “Basant Rut” Best Punjabi Lekh-Nibandh for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students.

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ Basant Rut   ਭੂਮਿਕਾ- ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਛੇ ਰੁੱਤਾਂ- ਗਰਮੀ, ਔੜ, ਵਰਖਾ, ਸਰਦੀ, ਪੱਤਝੜ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਲੂਹਿਆ …

Punjabi Essay, Paragraph on “ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ” “Vadhdi Aabadi di Samasiya” Best Punjabi Lekh-Nibandh for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students.

ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ Vadhdi Aabadi di Samasiya    ਭੂਮਿਕਾ- ਹਰੇਕ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇਸ …

Punjabi Essay, Paragraph on “ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ” “TV de Labh ate Haniya” Best Punjabi Lekh-Nibandh for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students.

ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ TV de Labh ate Haniya ਭੂਮਿਕਾ- 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ …

Punjabi Essay, Paragraph on “ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ” “Akhbara de Labh ate Haniya” Best Punjabi Lekh-Nibandh for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students.

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ Akhbara de Labh ate Haniya ਭੂਮਿਕਾ— ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ‘ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ …

Punjabi Essay, Paragraph on “ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ” “Vigyan de Labh ate Haniya” Best Punjabi Lekh-Nibandh for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students.

ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ Vigyan de Labh ate Haniya ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ Vigyan de Chamatkar ਭੂਮਿਕਾ- ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ …