Category: ਵਿਗਿਆਨ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ

Vigyan –  Vardaan ja Shrap “ਵਿਗਿਆਨ: ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਸਰਾਪ” Complete Punjabi Essay, Paragraph Best Punjabi Lekh-Nibandh for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students.

ਵਿਗਿਆਨ: ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਸਰਾਪ Vigyan –  Vardaan ja Shrap ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ-ਛਾਂ, ਰਾਤ-ਦਿਨ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ …

Punjabi Essay, Paragraph on “ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਣੀਆਂ” “Computer De Labh Ate Haniya” Best Punjabi Lekh-Nibandh for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students.

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਣੀਆਂ  Computer De Labh Ate Haniya ਭੂਮਿਕਾ—ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਦੌੜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ …

Punjabi Essay, Paragraph on “ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ” “TV de Labh ate Haniya” Best Punjabi Lekh-Nibandh for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students.

ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ TV de Labh ate Haniya ਭੂਮਿਕਾ- 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ …

Punjabi Essay, Paragraph on “ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ” “Vigyan de Labh ate Haniya” Best Punjabi Lekh-Nibandh for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students.

ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ Vigyan de Labh ate Haniya ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ Vigyan de Chamatkar ਭੂਮਿਕਾ- ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ …