Category: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਲੇਖ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼

Punjabi Essay, Paragraph on “ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ” “Punjab Diya Khada” Best Punjabi Lekh-Nibandh for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students.

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ Punjab Diya Khada   ਭੂਮਿਕਾ—ਖੇਡਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਦੀ …

Punjabi Essay, Paragraph on “ਪਹਾੜ ਦੀ ਸੈਰ” “Pahad di Sair” Best Punjabi Lekh-Nibandh for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students.

ਪਹਾੜ ਦੀ ਸੈਰ Pahad di Sair ਭੂਮਿਕਾ— ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਲੂਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੁੜਕੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ …

Punjabi Essay, Paragraph on “ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ” “Morning Walk” Best Punjabi Lekh-Nibandh for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students.

ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ Morning Walk   ਭੂਮਿਕਾ— “ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰੋਗ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ।ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ …

Punjabi Essay, Paragraph on “ਕਸਰਤ ਦੇ ਲਾਭ” “Kasrat de Labh” Best Punjabi Lekh-Nibandh for Class 6, 7, 8, 9, 10 Students.

ਕਸਰਤ ਦੇ ਲਾਭ Kasrat de Labh ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੇ ਲਾਭ Sharirik Kasrat de labh   ਭੂਮਿਕਾ— ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ, ਨਰੋਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੀ …